Mitä tinnitus on?

Tinnitus tarkoittaa korvien soimista ilman ulkoista ääniaistimusta. Tinnitus kestää yleensä vain hetken, mutta osalla ihmisistä tinnitus on jatkuvaa. Tinnitus voi liittyä korvasairauksiin, huonokuuloisuuteen, meluvammoihin tai vaikusta johtuvaan korvakäytävän tukokseen.

Myös niska- ja hartiaseudun lihasjännitykset, tapaturmat tai verenpaine voivat aiheuttaa korvien soimista. Useimmiten tinnitukselle ei kuitenkaan löydy mitään suoranaista fyysistä syytä.

Korvalääkärille ja kuulontutkimukseen

Jos korvat soivat häiritsevästi ja kuulo tuntuu alentuneen, on hyvä käydä korvalääkärin vastaanotolla ja kuulontutkimuksessa. Tinnitukseen liittyy usein kuulonalenema. Kun muu ääniympäristö hiljenee, tinnitusäänet voimistuvat ja muuttuvat hallitsevaksi äänimaailmaksi.

→ Tule Kuulemisen Erikoisliikkeeseen tutustumaan tinnituksen hoidon eri vaihtoehtoihin.

Poisoppimishoito - kuulokoje tinnituksen hoidossa

Tinnitusta voidaan hoitaa esimerkiksi poisoppimishoidolla. Hoidolla pyritään siihen, että keho ei enää reagoi tinnitukseen. Poisoppimiseen voidaan käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten tinnitusnoisereita, kuulokojeita ja niiden yhdistelmiä.

Tinnitusnoiserilla tuotetaan hiljaista ja häiritsemätöntä kohinaa, jonka avulla tinnitus saadaan työnnettyä taka-alalle, niin että se ajan kanssa unohtuu.

Tinnituksen hoito on aina yksilöllistä. Sama menetelmä voi auttaa yhtä, mutta toista ei lainkaan. Miellyttävän ääniympäristön luominen ja hiljaisuuden välttäminen helpottavat useimpien elämää.